SA - Samhällsvetenskapsprogrammet - specialpedagogisk profil

Samhällsprogrammet är för dig som vill läsa gymnasiekurser i anpassad studiemiljö och det sker i ett hemklassrum med en bestämd plats och egen dator

Utbildningen

I vårt samhällsvetenskapsprogram arbetar vi med NPF-anpassningar både på grupp- och individnivå för att du ska trivas.
Studieplanering sker på individnivå. Den specialpedagogiska verksamheten innebär att du kommer att tillhöra en liten mentorsgrupp om max 10 elever. Dina skoldagar organiseras så tydligt och förutsägbart som möjligt.
Vi strävar mot en så tydlig struktur på lektionsupplägg och arbetsuppgifter som möjligt. I undervisningen varierar vi olika former av uppgifter och redovisningsformer. Din mentor som också är specialpedagog hjälper och stöttar dig med arbetet att planera, sortera och prioritera dina studier.
Du kommer att få chans att träna din studieteknik eller fördjupa dina studier under studietiden.

Vi använder en mängd olika digitala hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen.
Vi har även tillgång till fysiska hjälpmedel, till exempel bildstöd, avskärmningsstöd och reträttplats vid behov.
Vi organiserar utbildningen utifrån dina individuella behov så att du får så stora möjligheter som möjligt att lära, utvecklas och visa dina färdigheter.
Allt för att skapa så goda förutsättningar för dig i din fortsatta utbildning.

Kontakt

Rektor
Lars-Gustaf Jonsson
lars-gustaf.jonsson@sundbyberg.se

Biträdande rektor
Mandala Fager
070-0875732
mandala.fager@sundbyberg.se

Biträdande rektor
Maria Lyckholm
08-7068943
maria.lyckholm@sundbyberg.se

Studie- och yrkesvägledare
Mandala Fager
070-0875792
mandala.fager@sundbyberg.se

Relaterat innehåll

Dokument
Programblad
Poängplan

Länkar

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg