BF Barn- och fritidsprogrammet

stmartins-gymnasium pyssel

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Utbildningen
Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Kommunikation genomsyrar hela utbildning och du får verktyg till din personliga utveckling. Du får kunskaper om människan från vaggan till graven. Utbildningen ger dig även redskap och förberedelse för att klara yrkeslivet.
Teori varvas med praktik under hela utbildningen. Dessutom kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att leda, kommunicera, skapa och samarbeta.

I årskurs ett får du den allmänna kunskapen inom barn och fritid. Vi arbetar mycket med lärande och utveckling samt hur du bäst kommunicerar och blir en pedagogisk ledare.
I årskurs två kommer du att förstå din roll och hur grupper samt gruppdynamik fungerar och det genom att lära känna dig själv först.
I årskurs tre fördjupar du dig i ditt ledarskap och samarbete, vilket gör det möjligt för dig att arbeta inom flera yrken efter studenten.

Arbetsplatsförlagd lärande (APL)
Vi har ett gott samarbete med branschen och under hela utbildningstiden har du APL under minst 15 veckor.
Eleverna får möjlighet att praktisera sina kunskaper under APL tiden.  Eleverna får med hjälp av handledning lära sig att planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter på APL platsen.
Många får erbjudande om jobb under studietiden och som kan leda till en anställning efter utbildningen.

Se filmer från barn- och fritidsprogrammet

Kontakt

Leila Kazemi
Yrkeslärare
E-post: leila.kazemi@sundbyberg.se

Relaterat innehåll

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg