Elevinformation

Barn och ungdomar i Sundbyberg ska känna sig trygga i skolan och på fritiden.

Sundbybergs stad arbetar kontinuerligt med att säkerställa tryggheten för barn och unga. Alla kommunala skolor i Sundbyberg arbetar mot mobbning och kränkande behandling. Många samarbetar med Friends, en välkänd organisation som arbetar mot mobbning.

På varje skola finns riktlinjer för hur man arbetar för att förhindra mobbing och kränkande behandling. Vänd dig till ditt barns skola om du vill ta del av riktlinjerna.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering | S:t Martins gymnasium 2023-202

Kontakt

Besöksadress:
Rissneleden 142
174 57 Sundbyberg
Valla Park

Rektor
Lars-Gustaf Jonsson
lars-gustaf.jonsson@sundbyberg.se

Biträdande rektor
Mandala Fager
070-0875792
mandala.fager@sundbyberg.se

Biträdande rektor
Maria Lyckholm
08-7068943
maria.lyckholm@sundbyberg.se

Studie- och yrkesvägledare
Mandala Fager
070-0875792
mandala.fager@sundbyberg.se

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg