IMY Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram.
Det är vägen för dig som vill ha mycket arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du är ute på en arbetsplats och arbetar praktiskt.
Det sker i kombination med nivåanpassade studier i svenska/svenska som andraspråk, matematik samt idrott och hälsa och yrkeskurser på gymnasial nivå.
Beroende på dina förkunskaper kan även engelska och andra gymnasiekurser komma att ingå i din individuella studieplan.
På S:t Martins gymnasium samverkar vi med andra kommunala verksamheter i Sundbyberg stad kring praktiken.

Syftet med Yrkesintroduktion
Är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som, beroende på dina mål och förkunskaper, kan leda till studier på ett nationellt yrkesprogram eller Komvux.
Du kan också söka dig vidare till folkhögskola eller direkt ut i arbetslivet.
Efter avslutad utbildning får du ett gymnasieintyg med betyg från Yrkesintroduktion.

På vår Yrkesintroduktion kan du inrikta dig mot följande yrken:

  • Barn- och fritid: Profil förskola (för en grupp elever)
  • Fordon: Profil personbil och service (för en grupp elever)
  • Frisör (Enstaka platser)
  • Stylist (Enstaka platser)

Under studietidens gång fastställs din individuella studieplan tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledaren. Den ska bland annat beskriva vilka mål du har med din utbildning. Studieplan ändras vid behov.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen bör nyanlända ungdomar, som idag studerar på Språkintroduktion, ha påbörjat studier på årskurs 9 nivå i ämnet svenska som andraspråk.

Du ansöker till Yrkesintroduktion på Gymnasieantagningens hemsida.

Relaterat innehåll

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg