IMS Språkintroduktion

För eleverna på språkintroduktionen ligger tyngdpunkten i det svenska språket.
Eleverna fokuserar på Svenska som andraspråk (SVA) och kompletterar med andra grundskoleämnen.
I och med elevens utveckling minskas inslaget av SVA till förmån för ytterligare andra ämnen.
Skolan erbjuder eleverna modersmål och studiehandledning där det önskas och anses gagna elevernas mål. Eleverna arbetar alltid mot sina individuella studieplaner och oftast mot behörighet. Vissa inslag av praktik eller motivationshöjande insatser kan förekomma.

Teman
Hos oss på S:t Martins gymnasiums inriktning Språkintroduktion använder vi oss av temaarbete för att väcka elevens lust till inlärning samt ge helhet och sammanhang till studierna i svenska.
Vårt temaarbete är inne på sitt andra läsår på S:t Martins gymnasium.
Varje tema är fyra till fem veckor långt och har rubriker som: Hjältar, Gör din röst hörd, Leva livet och Framtid. I viss mån färgas även andra kurser in i arbetet som i terminens första tema om hjältar där eleverna fick integrerad kunskap genom kurserna idrott och hälsa samt historia.
Temat avslutades med en heldag för samtliga elever där S:t Martins olympiska spel gick av stapel på Sundbybergs idrottsplats.
Genom temaarbetet kan vi på ett roligt och kreativt sätt visa eleven på olika sätt att arbeta och redovisa.
Eleverna visar att de gillar arbetssättet genom vår höga närvaro och höga omdömen på utvärderingarna.

Resor – Ett tema om identitet och närmiljö
Årets andra tema har handlat om identitet. Innehållet har varierat som alltid mellan de olika grupperna på skolan.
Vår grundgrupp arbetat mycket med sin väg till Sverige och livets träd medans preparand och fortsättningsgruppen i språk arbetat med Sundbybergs närmiljö i samhällskunskap och historia.

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg