IMA Individuellt alternativ

Eleverna på individuellt alternativ arbetar med både grundskoleämnen såväl som andra utbildningsinslag som praktik. Ett nära mentorskap är ett centralt inslag i utbildningen. Eleverna arbetar utifrån sin individuella studieplan och målet med utbildningen kan variera. En del blir behöriga till nationella program eller annan utbildning – För några hägrar yrkeslivet.

Undervisning och skolgång
Hos oss på S:t Martins Introduktionsprogram läser du främst kärnämnena. Du har också möjlighet att fylla på din studieplan med andra ämnen från grundskolan och även ett antal gymnasiekurser. Dina skolveckor hos oss kan bestå av både vanliga teoretiska studier, praktik eller andra motivationshöjande insatser.
Tanken är att du ska ha möjlighet att i din egen takt klara dina studier, för att sedan gå vidare till ett nationellt program, folkhögskola eller arbetslivet.

Erfaren personal och anpassad undervisning
Vi arbetar kompensatoriskt med hjälpmedel och utbildad personal.
Hos oss får du en mentor som du kan vända dig till i olika frågor och som kan hjälpa dig med funderingar kring dina studier och praktiska problem.

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg