För dig som är elev

 

Frånvaroanmälan

 • Frånvaroanmälan görs direkt i V-klass alternativt på telefonnummer                    010-888 70 50 innan klockan 08.00 samma dag.
 • Frånvaroanmälan ska göras varje dag som du är frånvarande.
 • För elev som inte är 18 år ska vårdnadshavare sjukanmäla.

Lunch

 • Skollunch äter vi i skolans fräscha skolmatsal.

Ledighetsansökan

 • Hämta blankett för ledighetsansökan här.
 • Ledighetsansökan ska vara beviljad minst en vecka innan ledigheten börjar.
 • Du kontaktar själv dina lärare för att få skoluppgifter så att du inte missar något.
 • Blanketten lämnas till din mentor för yttrande.
 • Därefter lämnar mentorn blanketten till rektor för beslut.

Studiemedel CSN

 • Studiebidraget är 1250 SEK/månad.
 • Du behöver inte ansöka om studiebidraget utan det betalas ut automatiskt efter det att du fyllt 16 år.
 • Studiebidraget betalas ut 9 månader/år.
 • Om du är myndig betalas det ut i ditt namn, annars till vårdnadshavare.
 • När du ska fylla 20 år behöver du själv ansöka om studiebidrag.

Frånvaro och indraget studiemedel

För dig som är elev innebär det att

 • Ditt studiemedel dras in om du har ogiltig frånvaro/skolk några enstaka timmar varje månad.
 • Vid längre sjukfrånvaro, mer än 1 vecka och/eller upprepad sjukfrånvaro så ska läkarintyg lämnas till skolan.

För dig som vårdnadshavare till ungdom på gymnasium innebär indraget CSN

 • Det indragna studiebidraget påverkar bostadsbidrag, flerbarnstillägg, försörjningsstöd och andra eventuella ersättningar dras in. CSN samkör dataregister med Försäkringskassan.

Vad händer när skolan rapporterar en elev till CSN vid otillåten frånvaro?

 • Skolan rapporterar till CSN, inget särskilt varningsbrev skickas till elev eller vårdnadshavare.
 • CSN skickar ett brev till eleven (gäller myndig elev) eller vårdnadshavare.
 • CSN fattar beslut och stoppar utbetalning
 • Skolan följer upp elevens frånvaro efter 2 veckor
 • Då eleven åter är heltidsstuderande justeras kommande utbetalningar av CSN

Ytterligare information www.CSN.seLänk till annan webbplats.

Anmälning för prövning

 • Ansökan ska skrivas på blankett för ”ansökan av prövning” och lämnas till rektor.

Extra hjälp

Behöver du hjälp med läxor i svenska och matematik? Läxstöd ges på tisdagar:

 • svenska       kl.14-15 i sal 110
 • matematik  kl.14.30-15-15 i sal 202

Speciallärare i biblioteket på torsdagar:

 • mellan kl. 13.30 och 14.30 är speciallärare i biblioteket. Du kan få information om läs- och skrivverktyg, hjälp med studieplanering eller uppgifter.

 

Vår vision

Alla elever på S:t Martins gymnasium ska känna sig trygga. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling får förekomma. Alla elever och all personal ska ta ansvar för att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Läs mer om hur vi tänker kring mobbing och kränkande handlingar i vår likabehandlingsplan. Du kan också läsa om vår handlingsplan mot droger.

En kreativ och skapande skola – ett yrkesinriktat gymnasium i Sundbyberg