SA Samhällsvetenskapsprogrammet

SA Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av dagsaktuella samhällsfrågor och att diskutera vad som formar samhället och vad som påverkar framtiden.

Utbildningen
 samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, studerar du demokrati, internationella relationer, etik, genus och hållbar utveckling. Som samhällsvetare får du en bred kompetens och programmet ger dig goda förutsättningar att ta dig an många olika fält och yrken.
Du får arbeta vetenskapligt och utveckla ditt kreativa tänkande. Du får lära dig att se på problem ur olika perspektiv.

I inriktningen samhällsvetenskap ingår fördjupningskurser som:

  • Historia 2
  • Religion 2
  • Retorik
  • Internationella relationer

Arbetsplatsförlagd lärande (APL)
Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete där också en APL-period ingår (arbetsplats-förlagt lärande). Du kan arbeta med det i flera kurser, och får regelbunden handledning under hela arbetets gång. Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.
Du kan till exempel bli jurist, ekonom, lärare, polis, sjuksköterska, socionom eller psykolog.

Kontakt

Rektor
Lars-Gustaf Jonsson
lars-gustaf.jonsson@sundbyberg.se

Biträdande rektor
Margareta Eklund
08-706 89 43
margareta.eklund@sundbyberg.se

Studie- och yrkesvägledare
Mandala Fager
070-0875792
mandala.fager@sundbyberg.se

Relaterat innehåll

Dokument
Programblad
Poängplan

Länkar

En kreativ och skapande skola – ett kommunalt gymnasium i Sundbyberg